top of page
תמונה4_edited.jpg

הפרעת קשב וריכוז ADHDטיפול ב

נוירופידבק היא שיטה טיפולית, להתמודדות עם מגוון של קשיים, הבולט בהם היא הפרעות קשב וריכוז, שאינה עושה שימוש בתרופות. 

נוירופידבק מתבסס על שני תהליכים פשוטים ובסיסיים של המין האנושי, נוירו- מתייחס לפעילות העצבית, כלומר פעילות המוח המשפיעה על כל התנהגות, מחשבה או תחושה של האדם – מהפשוטה ועד המורכבת ביותר. פידבק- מתייחס לחלק של המשוב הניתן לאדם בתהליך הטיפולי. מכאן שנוירופידבק פירושו - מתן משוב על פעילות מוחית.

קבלת משוב חיובי על ניסיונות החיקוי, מגבירים את הפעולה הרצויה ובכך הופכים לדפוס התנהגות חדש.

רבים מאתנו חושבים כי כל מה שקורה במוח שלנו, כל הנסתר, הוא גם מחוץ לשליטתנו. אלא שאין הדבר נכון. כל התנהגות שלנו, דפוס מחשבה או רגש, בין אם חד פעמים, בין אם קבועים, בין אם מיטיבים עמנו ובין אם לא, באים לידי ביטוי בפעילות עצבית במוח. פעילות זו, לא רק שניתנת למדידה, אלא גם ניתנת לשינוי. זהו העיקרון על פיו מתרחש טיפול באמצעות נוירופידבק. כאשר נשנה את הנסתר, נוכל גם לשנות את הגלוי. 

טיפול באמצעות נוירופידבק הוכח ביעילותו במחקרים שונים, בטיפול בבעיות של קשב וריכוז הן בקרב ילדים והן בקרב מבוגרים. הטיפול אינו מבוסס על שימוש בתרופות ומומלץ כאשר לא מעוניינים בנטילת תרופה, כאשר התרופה לא מסייעת או כאשר תופעות הלוואי בלתי נסבלות.

Call 

0547809060

050-7304053

Email 

Follow

  • Facebook
bottom of page